Dirakam di Perayaan Hari Orang Asal Sedunia Malaysia 2013 di mana Orang Asal dari seluruh Malaysia berkongsi pendapat mengenai hak-hak orang asal yang tertera dalam Deklarasi Hak Orang Asal Antarabangsa (UNDRIP).
Recorded at the 2013 National Indigenous People’s Day Celebration, Orang Asal communities from all over Malaysia shares their experiences and opinions about their rights as outlined in the United Nations Declaration on The Rights of The Indigenous People (UNDRIP).