Kartun Pemetaan Komuniti

Animasi ini menceritakan tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat Orang Asli dan bagaimana mereka mempertahankan tanah dan wilayah adat mereka. Diadaptasikan dari buku komik ‘Kartun Kisah Pemetaan Komuniti’ karya Abri Yok Chopil & Sinui...

Deklarasi Hak Orang Asal Antarabangsa (UNDRIP)

Dirakam di Perayaan Hari Orang Asal Sedunia Malaysia 2013 di mana Orang Asal dari seluruh Malaysia berkongsi pendapat mengenai hak-hak orang asal yang tertera dalam Deklarasi Hak Orang Asal Antarabangsa (UNDRIP). Recorded at the 2013 National Indigenous People’s...